Tình trạng phơi lúa, rơm, rạ trên đường giao thông

Hàng năm cứ vào mùa thu hoạch tình trạng người dân phơi lúa, rơm rạ dưới lòng đường lại tái diễn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho chính những người nông dân.
Thời sự   09/06/2018

Theo nbtv.vn

/desktop/css/