Chợ rồng và những vấn đề còn tồn tại

Chợ rồng nằm trên địa bàn thành phố ninh bình là nơi giao thương, buôn bán của nhân dân trong toàn tỉnh. Tuy nhiên do ý thức của một số người dân, các hộ buôn bán chưa cao nên vấn đề vệ sinh môi trường, cũng như cảnh quan thẩm mỹ ở đây vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Thời sự   10/07/2018

Theo nbtv.vn

/desktop/css/