Thành phố Ninh Bình: Tìm giải pháp hạn chế tình trạng ly hôn

Thành phố Ninh Bình: Tìm giải pháp hạn chế tình trạng ly hôn

Từ lâu, gia đình Việt Nam đã mang những giá trị truyền thống tốt đẹp như chung thủy, nhường nhịn, chia sẻ, yêu thương với những giá trị nhân văn, mang bản sắc văn hóa dân tộc. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, cùng lúc kéo theo những biến đổi trong văn hóa, đạo đức xã hội, làm cho các giá trị truyền thống trong mỗi gia đình cũng bị mai một và thay đổi. Tình trạng ly hôn hiện nay, nhất là tại những đô thị đang là một vấn đề đặt ra trong xã hội, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan và mỗi cá nhân, gia đình.